Hog OSリリースノート


Hog OSコンソールのソフトウェアアップグレードによる機能追加や修正点をお知らせしています。

Hog4 OS リリースノート

対象:HOG 4、Full Boar 4、Road Hog 4(v1.1.0以降)、 Nano Hog 4、Hog 4 PC、 Hedge Hog 4(v2.1.0以降)、Hedge Hog 4N(v2.2.0以降)Hedge Hog 4/4N/4S/4X Generation2 (v2.7.0以降)、Rack Hog 4(v2.2.0以降)、Hoglet  4(v3.2.0以降)、Hog 4-18(v3.11.0以降)、Full Boar 4とHedge Hog 4Xで外部ディスプレイがDPのタイプ(v3.14.0以降)、HPU(v3.14.0以降)、Road Hog 4-21(v3.14.0以降)

リリース日ソフトウェアバージョン
2022/2/23Hog4_v3-17-1 b3363
2021/11/8Hog4_v3-17-0 b3327
2021/9/30Hog4_v3-16-0 b3306
2021/4/13Hog4_v3-15-1 b3142
2021/1/25Hog4_v3-15-0 b3121
2020/10/6Hog4_v3-14-0 b3042
2020/1/28Hog4_v3-13-1 b2885
2019/9/30Hog4_v3-13-0 b2862
2019/4/23Hog4_v3-12-0 b2351
2019/2/18Hog4_v3-11-0 b2117
2018/12/19Hog4_v3-10-0 b1809
2018/8/21Hog4_v3-9-0 b1704
2018/2/8Hog4_v3-8-0 b1577
2017/11/6Hog4_v3-7-1 b1546
2017/10/30Hog4_v3-7-0 b1543
2017/4/17Hog4_v3-6-1 b1440
2017/2/27Hog4_v3-6-0 b1421
2016/10/14Hog4_v3-5-1 b1310
2016/9/12Hog4_v3-5-0 b1305
2016/5/25Hog4_v3-4-0 b1243
2016/3/14Hog4_v3-3-1 b1188
2015/12/14Hog4_v3-3-0 b1175
2015/10/1Hog4_v3-2-1 b1133
2015/8/27Hog4_v3-2-0 b1119
2015/6/24Hog4_v3-1-0 b1078
2015/4/27Hog4_v3-0-1 b1056
2015/4/15Hog4_v3-0-0 b1049
2015/1/21Hog4_v2-7-0 b972
2014/12/17Hog4_v2-6-0 b963
2014/10/30Hog4_v2-5-0 b948
2014/8/26Hog4_v2-4-0 b805
2014/6/10Hog4_v2-3-0 b740
2014/4/28Hog4_v2-2-0 b633
2014/2/12Hog4_v2-1-2 b565
2014/2/4Hog4_v2-1-1 b556
2013/12/5Hog4_v2-1-0 b524
2013/11/5Hog4_v2-0-0 b509
2013/7/17Hog4_v1-2-1 b550
2013/5/30Hog4_v1-2-0 b540
2013/3/19Hog4_v1-1-3 b352
2013/2/6Hog4_v1-1-2 b339
2013/1/30Hog4_v1-1-1 b337
2013/1/28Hog4_v1-1-0 b336
2012/12/6Hog4_v1-0-1 b321
2012/11/8Hog4_v1-0-0 b304 解説冊子はこちら

Hog3 OS リリースノート

対象:Wholehog3, Road Hog Full Boar, Road Hog, Hog3 PC, Hogi PC

リリース日ソフトウェアバージョン
2012/11/8Wholehog_v3.2.6_b3434
2012/8/16Wholehog_v3.2.5_b3414
2012/6/13Wholehog_v3.2.4_b3396
2012/1/13Wholehog_v3.2.3_b3367
2011/10/24Wholehog_v3.2.2_b3337
2011/8/14Wholehog_v3.2.1_b3186
2011/6/29Wholehog_v3.2.0_b3148
2011/3/18Wholehog_v3.1.9_b2946
2011/1/24Wholehog_v3.1.8_b2901
2010/8/25Wholehog_v3.1.7_b2826
2010/5/27Wholehog_v3.1.6_b2773
2010/1/26Wholehog_v3.1.4_b2720
2010/1/7Wholehog_v3.1.3_b2700
2008/12/15Wholehog_v3.0.0_b2417

※取扱説明書・資料をダウンロードする前にご利用規約をお読みください。